e-DTr İcra Kurulu XXVIII'nci toplantısının yeri ve tarihi daha sonra duyurulacaktır.Bilgi Toplumu İstatistikleri Yayını Yayımlandı.

Economist Intelligence Unit (EIU) e-Readiness Rankings 2009 Raporu yayımlandı.

2002-2009 Dönemi Kamu BİT Yatırımları Açıklandı.

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Bilgi Teknolojileri 2008-2009 Raporu yayımlandı.

2009 Yılı ITU Bilgi Toplumunun Ölçümü Raporu yayımlandı.

2008 Yılı Girişimlerde BİT Kullanım Anketi Yayımlandı.

2008 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi Yayımlandı.

İnternet Ekonomisinin Geleceği Konulu Bakanlar Konferansı 17-18 Haziran 2008 tarihlerinde Seul'de düzenlendi.

 
2009 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi yayımlandı. (19/08/2009 )

2009 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketine göre Ocak-Mart döneminde bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla % 35,6 ve % 34,0 olarak belirlenmiştir. Zaman kısıtı olmaksızın bakıldığında ise Türkiye genelinde bilgisayar kullanım oranı % 40,1, internet kullanım oranı % 38,1'dir. Hanelerde internet erişimi % 30 olup ADSL % 85,6 ile en çok tercih edilen bağlantı türüdür

2009 Yılı anket sonuçlarına ulaşmak için burayı tıklayınız.

2008 Yılı anket (revize) sonuçlarına ulaşmak için burayı tıklayınız.

2007 Yılı anket (revize) sonuçlarına ulaşmak için burayı tıklayınız.

Bilgi Toplumu İstatistikleri Yayımlandı ( 21/07/2009 )

Bilgi toplumuna dönüşümün izlenmesi ve 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planının değerlendirilebilmesi amacıyla Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını hazırlanmıştır. Buna göre, bilgi toplumuna dönüşüm sürecine ilişkin değerlendirmeler, ülkemizdeki gelişmeler ve uluslararası karşılaştırmalar yayında yer almaktadır. e-Dönüşüm Türkiye Projesinin başladığı 2003 yılından bu yana mevcut verilerin analizinin yer aldığı yayının hazırlanmasında Bilgi Toplumu Stratetejisinde temel alınan yedi stratejik öncelik bağlamında belirlenen ve Ölçümleme Dokümanında yer alan 117 gösterge baz alınmıştır.

Bilgi Toplumu İstatistikleri yayınına buradan ulaşabilirsiniz.

e-DTR İcra Kurulunun 27. Toplantısı Yapıldı. ( 15/07/2009 )

e-DTR İcra Kurulu 27. Toplantısı, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın başkanlığında, 15/07/2009 tarihinde Ankara'da yapılmıştır. Toplantı gündemi ve ilgili dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından hazırlanan e-Readiness Rankings 2009 raporu yayımlanmıştır.(25/06/2009)

Her yıl yayımlanan EIU e-Readiness Rankings raporu, ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojilerini sosyal ve ekonomik faydaya dönüştürme kapasitelerini ölçmektedir. 70 ülkenin değerlendirildiği ve Danimarka’nın ilk sırada olduğu 2009 sıralamasında Türkiye bir önceki yıl olduğu gibi 43’üncü sırada yer almıştır. Genel sıralamada 10 üzerinden 5,34 puan alan Türkiye, Bağlantı’da 4,85, İş Ortamı’nda 5,94, Sosyal ve Kültürel Ortam’da 5,93, Yasal Ortam’da 5,.45, Kamu Politikaları ve Vizyonu’nda 5,35, Tüketici ve İş Dünyasının BİT Kullanımı’nda 4,98 puan almıştır.

2009 yılına ilişkin rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Avrupa e-Devlet Ödülleri Son Başvuru Tarihi (10/06/2009)

Daha önce 10 Haziran 2009 olarak açıklanan Avrupa e-Devlet Ödülleri başvuruları 12 Haziran 2009 Cuma günü saat 18:00'e (TSİ) ertelenmiştir.

ICT PSP e-Katılımcılık Çağrısı Açılmıştır.(05/06/2009)

Ülkemizin de katılım sağladığı AB’nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICTPSP) 2009 yılı İş Programı kapsamında 5 Haziran tarihinde e-Katılımcılık konusunda çağrıya çıkılmıştır. Projeler ile vatandaşların karar alma süreçlerine katılımının bilgi ve iletişim teknolojileri yoluyla artırılması, karar alma süreçlerinde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirliğin artırılması, süreçlerin basitleştirilmesi ve kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Çağrı kapsamında; azami 2-2,5 milyon Avro tutarındaki projeler desteklenecek olup bu tema için toplam 7 milyon Avro tutarında bütçe ayrılmıştır. e-Katılımcılık teması Pilot B projeler ile desteklenecektir. Bu çerçevede, projelerin henüz uygulaması olmayan yenilikçi yaklaşımlar içermesi beklenmektedir. Proje başvuruları 23 Eylül 2009 tarihinde sona erecektir.

ICTPSP 2009 yılı İş Programına ilişkin olarak Müsteşarlığımız tarafından düzenlenen bilgilendirme gününde yapılan sunumlara ulaşmak için tıklayınız.

Programa ilişkin detaylara ulaşmak için tıklayınız.

 

CIP ICT PSP Mutabakat Zaptı İmzalanmıştır.(27/05/2009)

Ülkemizin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP)'nın ikinci bileşeni olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP)'na 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle katılımına ilişkin Mutabakat Zaptı 26 Mayıs 2009 tarihinde Brüksel/BELÇİKA'da imzalanmıştır.

 

Avrupa e-Devlet Ödülleri Bilgilendirme Günü Düzenlenmiştir. (12/05/2009)

5. e-Devlet Bakanlar Konferansı etkinlikleri çerçevesinde verilecek olan Avrupa e-Devlet Ödüllerine ilişkin olarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda 12 Mayıs 2009 tarihinde bilgilendirme günü düzenlenmiştir. Bilgilendirme gününde yapılan sunuma buradan ulaşabilirsiniz.

   
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA DUYURU

AVRUPA e-DEVLET ÖDÜLLERİ

19-20 Kasım 2009 tarihlerinde İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek olan 5. e-Devlet Bakanlar Konferansı etkinlikleri çerçevesinde Avrupa e-Devlet Ödülleri verilecektir. Başvurular 10 Haziran 2009 tarihinde sona erecektir.

Yarışma 4 kategoride düzenlenmiştir:
Kategori 1: Tek Pazarı Destekleyen e-Devlet Uygulamaları
Kategori 2: Vatandaşlara ve İşletmelere Yönelik e-Devlet Uygulamaları
     Bu kategoride 2 ayrı ödül verilecektir. Bunlar;
     a) Vatandaşlara Yönelik e-Devlet Uygulamaları
     b) İşletmelere Yönelik e-Devlet Uygulamaları
Kategori 3: İdari Etkinliği ve Etkililiği Artıran e-Devlet Uygulamaları
Kategori 4: Kamuoyu Ödülü (Kamuoyu tarafından verilecek oylarla belirlenir)

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgilerin yanı sıra başvuru koşulları ve başvuru formlarına http://www.epractice.eu/awards internet adresinden erişilebilmektedir.

   
Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı The Global Information Technology Report 2008-2009 raporu yayımlanmıştır.(31/03/2009)

Dünya Ekonomik Forumu'nun INSEAD ile birlikte hazırladığı Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu 2008-2009, 134 ülkenin bilgi teknolojileri alanındaki rekabet edebilirliğini ortaya koyan bir rapor niteliğindedir. Ağ hazırlık indeksine göre Danimarka'nın ilk sırada olduğu sıralamada ülkemiz bir önceki sıralamaya göre altı sıra gerileyerek 61. sırada yer almıştır.

Raporun bulunduğu ana sayfaya ulaşmak için buraya tıklayınız.

Ağ Hazırlık İndeksi 2008-2009 sıralamasına ulaşmak için buraya tıklayınız.

ITU Bilgi Toplumunun Ölçümü Raporu 2009 (18/03/2009)

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından Bilgi Toplumunun Ölçümü 2009 Raporu yayımlanmıştır. Raporda yer verilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gelişim Endeksi’ne göre Türkiye 3.49 puanla 150 ülke arasında 59. sırada yer almaktadır.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.


Türkiye-Estonya Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve e-Devlet Forumu(10/03/2009)