Cumhurbaşkanına Yazın

Fotoğraf Galerisi

Cumhurbaşkanlığı - Devlet Denetleme Kurulu Raporları

 

Devlet Denetleme Kurulu Raporları

Açıklama:

2443 sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, internet sitemizde yayımlanması uygun görülen Rapor ve Rapor özetleri aşağıda yer almaktadır.

29 - "Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın 2007, 2008 ve 2009 Yıllarına Ait Faaliyet ve İşlemlerinin Denetimi ile Adli Tıp Kurumu Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Şekilde Yürütülmesinin ve Geliştirilmesinin Sağlanması" Hakkında Hazırlanan 01/07/2010 tarih ve 2010/12 sayılı Denetleme Raporu Özeti

28 - "Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Oluşumu, Teşkilatı, Yetki ve Görevleri, Denetlenmeleri ve Kurul Üyeleri ile Çalışanlarının Statüsüne İlişkin Hususların İrdelenmesi" Hakkında Hazırlanan 14/05/2010 tarih ve 2010/11 Sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu Özeti

27 - "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi" Hakkında Hazırlanan 14/05/2010 tarih ve 2010/10 Sayılı Denetleme Raporu Özeti

26 - "Kamu İhale Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/9 sayılı Denetleme Raporu Özeti

25 - "Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/8 sayılı Denetleme Raporu Özeti

24 - "Rekabet Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/7 sayılı Denetleme Raporu Özeti

23 - "Sermaye Piyasası Kurulunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/6 sayılı Denetleme Raporu Özeti

22 - "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/5 sayılı Denetleme Raporu Özeti

21 - "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006 - 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/4 sayılı Denetleme Raporu Özeti

20 - "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 2006 - 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/3 sayılı Denetleme Raporu Özeti

19 - "Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 2006 - 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemleri" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/2 sayılı Denetleme Raporu Özeti

18 - "Kamuya Yararlı Dernek Statüsünün İrdelenmesi ile Kamuya Yararlı Derneklerle İlgili Yürütülen İş ve İşlemlerin Değerlendirilmesi" Hakkında Hazırlanan 17/02/2010 tarih ve 2010/1 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu Özeti

17 - "Yükseköğretimde Gözetim ve Denetim - Yasal Çerçeve ve Uygulamalar" hakkında hazırlanan 14/12/2009 tarih ve 2009/8 sayılı Rapor Özeti

16 - "4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu Uygulamalarının Denetimi" hakkında hazırlanan 09/11/2009 tarih ve 2009/7 sayılı Rapor Özeti

15 - "Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Teşkilat ve Mali Yapıları, Denetimleri, Organlarının Seçimlerine Dair Esasların Değerlendirilmesi ile Bunların Etkin ve Verimli Şekilde Hizmet Yürütmelerinin ve Geliştirilmesinin Sağlanması Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler" hakkında hazırlanan 28/09/2009 tarih ve 2009/6 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu

14 - "T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Faaliyetlerinin Denetimi ile Özürlü Bireyler, Yakınları ve Toplumun Bütün Kesimlerinde Özürlülük Konusunda Toplumsal Bilinç ve Duyarlılık Oluşturulması Amacıyla Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi ve Bu Tür Çalışmaların Düzenli ve Verimli Şekilde Yürütülmesi ve Geliştirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler" hakkında hazırlanan 27/08/2009 tarih ve 2009/5 Denetleme Raporu

13 - "Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi" konulu, 04/06/2009 tarih ve 2009/4 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu Özeti

12 - "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Faaliyetlerinin Denetimi ile Özerk federasyon Uygulamalarının Değerlendirilmesi" konulu, 02/04/2009 tarih ve 2009/03 sayılı Denetleme Raporu Özeti

11 - "Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Diğer Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Talih ve Şans Oyunları ile Yarışlara İlişkin 2006 ve 2007 Yılları Faaliyetlerinin Denetimi ile Söz Konusu Faaliyetlerden Kamu Hizmetlerine Ayrılan Payların Değerlendirilmesi" konulu, 05/02/2009 tarih ve 2009/2 sayılı Denetleme Raporu

10 - "4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Çözümüne İlişkin Öneri Geliştirilmesi" hakkında hazırlanan 22/01/2009 tarih ve 2009/1 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu

9 - "Tersanecilik Sektörü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Tuzla Tersaneler Bölgesinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi" konulu, 26/11/2008 tarih ve 2008/1 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu

8 - "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğünün 2003, 2004, 2005 Yılları Eylem Ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi" konulu, 01/11/2006 tarih ve 2006/7 sayılı Denetleme Raporu Özeti

7 - "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunun 2003, 2004, 2005 Yılları Eylem ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi" konulu, 11/04/2006 tarih ve 2006/4 sayılı Denetleme Raporu Özeti

6 - "Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 2002, 2003, 2004 Yılları Eylem ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi" konulu, 09/05/2006 tarih ve 2006/5 sayılı Denetleme Raporu Özeti

5 - "Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Eylem ve İşlemlerinin Ararştırılıp Denetlenmesi" konulu, 21/02/2006 tarih ve 2006/2 sayılı Denetleme Raporu Özeti

4 - "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2002, 2003, 2004 Yılları Eylem ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi" konulu, 22/03/2006 tarih ve 2006/3 sayılı Denetleme Raporu Özeti

3 - "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğünün 2002, 2003, 2004 Yılları Eylem Ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi" konulu, 10/11/2005 tarih ve 2005/5 sayılı Denetleme Raporu Özeti

2 - "Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) 2002, 2003, 2004 Yılları Eylem ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi" konulu, 10/11/2005 tarih ve 2005/2 sayılı Denetleme Raporu Özeti

1 - "Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 2002, 2003, 2004 Yılları Eylem ve İşlemlerinin Araştırılıp Denetlenmesi" konulu, 08/02/2005 tarih ve 2005/1 sayılı sayılı Denetleme Raporu Özeti

 

NOT : Raporlar PDF formatındadır.

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 06689 Çankaya, Ankara Tel: 0 (312) 470 23 08 Faks: 0 (312) 470 13 16 | E-posta: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr