e-DTR İcra Kurulu'nun XIX uncu Toplantısının tarihi, yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.

2002-2006 Dönemi Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Yatırımları (03/04/2006)

Elektronik İmza konusunda kamuyonun bilgilendirilmesi amacıyla Elektronik İmza Portalı açılmıştır. Portala erişmek için tıklayınız. ( 29/07/2005 )


Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu 'na erişmek için tıklayınız. (25/07/2005)

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Modeli (v.1.0)
dokümanına erişmek için tıklayınız.
( 14/06/2005)


Bilgi Toplumu Stratejisi ve Ek'i Eylem Planı yürürlüğe girmiştir.(28/07/2006)

11/07/2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı’yla onaylanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve ek’i Eylem Planı 28/07/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilgi Toplumu Stratejisi ve ek’i Eylem Planı'na aşağıdaki bağlantılardan erişilebilmektedir.


Bilgi Toplumu Stratejisi
Eylem Planı


Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu (27/07/2006)

Bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim internet adresinde yer alan “ Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu” nda belirtilen esaslara göre hazırlanarak teklif edilecektir. Kılavuzda yer alan esaslara uygun olarak teklif edilmeyen bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Kamu BİT Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Sertifikasyon Merkezine ilişkin 2006/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi (26/07/2006)

06/09/2004 tarihli ve 25575 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Sertifikasyon Merkezi” konulu 2004/21 sayılı Genelgenin altıncı fıkrasında belirtilen istisnai kurumlara “Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı”nın da eklenmesi uygun görülmüştür.

2006/20 Sayılı Başbakanlık GenelgesiMaliye Bakanlığının Elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulmasına ilişkin Tebliği (26/07/2006)

Maliye Bakanlığının, elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin 11/07/2006 tarihli ve 26225 Sayılı Resmi Gazete'de yanımlanan 361 sıra no'lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliğine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

361 sıra no'lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği


e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu XVIII'nci Toplantısı ( 07/07/2006 )

e-DTr İcra Kurulu XVIII'nci Toplantısı , Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER'in başkanlığında,Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN, DPT Müsteşarı Dr. Ahmet TIKTIK ile ilgili diğer tarafların katlımlarıyla 06/07/2006 tarihinde, Başbakanlık Yeni Bina Bakanlar Kurulu Salonunda yapılmıştır. Toplantı gündemi ve ilgili dokümanlar aşağıdadır.

Toplantı Gündemi
2005 Eylem Planı Sonuç Raporu Sunuşu
2005 Eylem Planı Sonuç Raporu
eTR Ödüllerine ilişkin Sunuş


Türkiye Yatırım Portalı (07/07/2006)

e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı'nda Hazire Müsteşarlığının sorumluluğunda yer alan Türkiye Yatırım Portalı oluşturulmuştur. Türkiye'nin uluslararası yatırımcılara sunduğu fırsatlara ve yatırım sürecinde ihtiyaç duydukları bilgilere kolay erişim sağlayan Invest in Turkey bilgi platformuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Türkiye Yatırım Portalı (Invest in Turkey)


e-Devlet Kapısına İlişkin 2006/10316 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (20/04/2006)

e-Devlet Kapısı'nın kurulması, işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin 20 Nisan 2006 tarihli ve 26145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

2006/10316 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı| ^ Yukarı ^|

NOT: Duyuruların tümüne ulaşmak için Duyurular sayfasını ziyaret ediniz.

 
2004, Eylül - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı
Bu sayfa 10.02.2004 tarihinden itibaren 99081 defa tarayicilariniza yansımıştır.